NPZ

Nacionalni preizkus znanja bodo opravljali učenci 6. razreda (matematika, slovenščina, tuji jezik – nemščina) in učenci 9. razreda (slovenščina, matematika, zgodovina ).

Splošne informacije na RIC spletni strani: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

Pdf datoteka z dodatnimi informacijami