Karierno svetovanje

Namen karierne orientacije je pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti. Elementi kariernega svetovanja so upoštevani pri načrtovanju celotnega vzgojno-izobraževalnega dela in so sestavina individualnega delovnega načrta. Karierno svetovanje poteka po razredih, z učenci, starši, vodstvom,  zunanjimi institucijami skozi vse leto.

Osnovni cilj kariernega svetovanja je usmerjanje učencev v ustrezne smeri nadaljnjega izobraževanja, ki naj bodo odraz njihovih interesov in sposobnosti.

 

TRŽNICA POKLICEV

V torek, 21.11.2023, bo od 15.-18. ure na OŠ Tišina potekala tržnica poklicev in predstavitev srednjih šol. Vabljeni devetošolci skupaj s starši. Več v prilogi.